Vrijwilligers

Misschien heeft u nog wat tijd over en heeft u belangstelling om als vrijwilliger de Alexanderband te ondersteunen.
Dit kan op veel verschillende manieren en hoeft niet altijd veel tijd te kosten. Informeer eens naar de mogelijkheden.
U kunt hiervoor <contact> opnemen met het secretariaat. Denk er eens over!


De dames van de begeleidingsgroep zorgen ervoor dat tijdens de optredens alles op rolletjes loopt. Ze houden een oogje in het zeil bij het vervoer van de muzikanten, ze begeleiden hen voor en na het optreden, ze letten erop dat eventuele medicijnen worden ingenomen etc.

De heren van de techniekgroep dragen zorg voor het vervoer van de instrumenten van en naar de optredens en zorgen ervoor dat alles op het podium wordt geïnstalleerd en aangesloten. Ook zorgt een deel van deze groep voor de technische ondersteuning bij de repetities.

Een groep muzikanten doet bij elk optreden ondersteunend werk. Ook vrolijken zie regelmatig de repetities op met hun aanwezigheid die door de andere muzikanten erg op prijs wordt gesteld.

De  dirigenten en hulpdirigenten begeleiden de orkestleden op het muzikale vlak. Ze dirigeren en onmdersteunen eventueel minder ervaren muzikanten.
Ook tijdens de wekelijkse repetities begeleiden en instrueren ze de muzikanten bij het leren van nieuwe nummers en het bijhouden van het bekende repertoire.

Het bestuur draagt zorg voor het organisatorische gedeelte, de financiën, de boekingen etc. Ze onderhouden de bestaande contacten en leggen nieuwe contacten in binnen- en buitenland.