Contact

 

Voorzitter
Voor informatie en/of opmerkingen betreffende de Alexanderband kunt u terecht bij de voorzitter Paul van Gerwen paulvangerwen@optecco.nl


Nieuwe leden

Voor aanmelden nieuwe leden: Annemarie Legius: a.legius57@gmail.com


Repetitieruimte

Of loop voor vragen even binnen tijdens de repetitie op woensdagmiddag tussen 13.00 uur en 15.00 uur in de muziekschool Art4U, Bossebaan 60 in Veldhoven.

Tijdens schoolvakanties repeteren we niet.